Het laatste circulaire nieuws van De Zwette

“De Zwette is in 2035 een energieneutraal en circulair bedrijventerrein”, zo luidt de ambitie van De Zwette. Willen wij toekomst hebben, zowel privé als bedrijfsmatig, dan moeten wij spaarzaam omgaan met grondstoffen en nieuwe duurzame wegen vinden in de bedrijfsvoering om juist om te gaan met het klimaat.

Om de ambitie waar te maken is de bedrijvenvereniging de werkgroep ‘Duurzaam en Circulair de Zwette’ gestart met daarin diverse gemotiveerde bedrijven. Onder de overkoepelende werkgroep zijn vier actiegroepen actief met diverse lokale ondernemers. Er wordt gewerkt aan de volgende thema’s: Energie, Materialen, Mobiliteit en Groen.

Lees hieronder het laatste nieuws over de acties en de projecten.