Overslaan en ga direct naar de inhoud

Naar zero waste op
De Zwette

Naar zero waste op De Zwette afvalscan voor vijf bedrijven

Vijf ondernemers op De Zwette die hiermee aan de slag willen, krijgen van gemeente Leeuwarden een afvalscan.
 
Wat is een afvalscan en wat levert het op?
Allereerst maken we een afspraak voor een gesprek van ca. een uur bij jou op het bedrijf. We vragen je je  afvalfacturen bij de hand te hebben. De afvalscan wordt uitgevoerd door Marlies Ballemans van Ballemans Advies Joure. Zij adviseert productiebedrijven en bedrijven in de gastvrijheidssector ten aanzien van hun afval.

Samen gaan we:

  • Jouw afvalstromen bekijken
  • Het contract met de afvalverwerker(s) doornemen
  • Waar nodig in gesprek met de afvalverwerker(s)


Wat levert de afvalscan je op? Je krijgt:

  • Inzicht in jouw reststromen. Dit is ook van belang voor (toekomstige) vragen van klanten, maar ook voor de overheidsdoelen en hiermee samenhangende toekomstige wetgeving
  • Eerste tips voor:
    • Meer milieuwinst
    • Kostenbesparingen

Daarnaast bekijken we de mogelijkheden voor samenwerking op De Zwette en/of in de keten. Dit alles wordt gevat in een duidelijke rapportage met concrete adviezen om afval te besparen.
 
Wat gebeurt er daarna?
Graag willen we de resultaten delen met de andere deelnemers zodat er van elkaar geleerd kan worden. Daarnaast willen we de uitkomsten delen op de vergadering van de bedrijvenvereniging De Zwette, zodat ook andere ondernemers gestimuleerd worden om met hun afval aan de slag te gaan. Wellicht zijn er ook kansen voor collectieve afvalinzameling op De Zwette.
 
Ga ook aan de slag met jouw afval!
Wil je ook een afvalscan? Dan kunt je je melden bij Marc Bulthuis, transitiemanager van De Zwette transitiemanager@dezwette.nl of 06 – 330 928 48.
 
  

Zero waste als onderdeel van verduurzaming op De Zwette

De Zwette werkt aan een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig bedrijventerrein in 2035. In 2050 wil de rijksoverheid een volledig circulaire economie en in 2030 50% minder gebruik van primaire grondstoffen. Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050.
 
Bedrijven die producten maken en materialen toepassen spelen bij deze doelen een belangrijke rol. Zij kopen materialen, zoals primaire grondstoffen of halffabrikaten in en verwerken deze tot producten. Of producten worden verwerkt, zoals in de bouw. Daarnaast gebruiken zij materialen om het productieproces te ondersteunen, zoals onderhoudsmiddelen en schoonmaakmiddelen, verpakkingen en kantoorartikelen.
 
Om stappen te zetten richting circulair ondernemen ligt het voor de hand om bij een bedrijf te beginnen met een analyse van de inkoop van materialen. De ervaring leert echter dat het (nu nog) lastig is om goede alternatieven te vinden voor de gangbare materialen. Ondernemers haken dan al gauw af en laten hun zoektocht naar circulaire materialen voor wat het is. Hierdoor worden er geen verdere stappen gezet.
 
Daarom richten we ons eerst op het bedrijfsafval, ofwel de materialen die vrij komen of overblijven bij het productie- of bouwproces en die voor het bedrijf geen waarde meer hebben. Hier is al op korte termijn (milieu)winst te behalen door afvalpreventie, -reductie en -scheiding.
 

Word lid van de Zwette

Voor alle bedrijven en winkels die zijn gevestigd op De Zwette

Op De Zwette gebeurt het

Cookie melding

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.