Overslaan en ga direct naar de inhoud

Meld je aan voor het
verduurzamen van je bedrijf

Veel belangstelling op De Zwette voor de Green Deal

Bedrijvenvereniging De Zwette, Gemeente Leeuwarden en Rabobank werken samen aan de eerste Friese Green Deal. Hiervoor tekenden ze in februari een overeenkomst. De samenwerking moet uiteindelijk leiden tot een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig winkel- en bedrijventerrein in 2035. Bedrijven op De Zwette kunnen zich aanmelden, waarna er een verandertraject wordt ingezet, met advies en eventueel begeleiding in de uitvoering. Nadat de eerste groep ondernemers in het uitvoeringstraject bezig is, is er nu weer plaats voor de volgende groep geïnteresseerde ondernemers. 

Na een intake door Marc Bulthuis, transitiemanager op De Zwette, of Yoris Mac-Kenzie, mkb-energiecoach van gemeente Leeuwarden, neemt Klaas-Jan Alma het stokje over. Vanuit zijn bedrijf Energynius gaat hij in gesprek met de ondernemer en onderzoekt hij waar energiewinst te behalen valt. “We kijken naar de ‘schil’ van het pand, dat wil zeggen de bouwkundige elementen aan de buitenzijde van het pand, zoals dak en gevels. Soms is het een kwestie van onderhoud en moet bijvoorbeeld de dakbedekking vernieuwd worden. Dat is dan gelijk een mooi moment om het dak beter te isoleren en misschien ook de gevelisolatie te verbeteren.”

Inventarisatie
De Green Deal richt zich op de buitenkant van een gebouw, maar ook zaken als zonnepanelen, warmtevoorziening en laadpalen voor auto’s worden meegenomen in de inventarisatie, vertelt Klaas-Jan. “Vervolgens stellen wij een energieadvies op, een technisch en economisch kloppend verhaal, waar de ondernemer mee verder kan. De adviezen zijn afhankelijk van de situatie, als er nog helemaal geen besparende maatregelen genomen zijn, zal er meer moeten worden geïnvesteerd dan als er al stappen zijn gezet. De terugverdientijd zal navenant zijn, maar uiteindelijk levert het een energiebesparing op.”

Advies en begeleiding
Er is veel belangstelling van ondernemers op De Zwette voor de Green Deal. Enkele energieadviezen zijn inmiddels afgerond en op dit moment wordt aan een aantal energieadviezen gewerkt. Er zijn ook ondernemers die aangegeven hebben dat ze geadviseerd willen worden bij de realisatie van de plannen.

Stap één: isoleren
Voor MM Packaging, aan de Celsiusweg 37, is in kaart gebracht wat de verbetering van isolatie van gevel, dak en ramen betekent. Klaas-Jan: “Daarnaast adviseren wij hen om oude circulatiepompen te vervangen door nieuwe, energiezuiniger exemplaren. De huidige zijn niet goed in te stellen en draaien dag en nacht, dat zorgt voor een enorme hoeveelheid energieverbruik.” Ook FIB Industries, Einsteinweg 18, wil graag verduurzamen en het energieadvies geeft aan dat zij veel winst kunnen behalen uit het verbeteren van dak- en gevelisolatie en het plaatsen van een warmtepomp. “Bij hen hebben we ook een advies meegenomen aangaande mobiliteit. Door – een deel van – de bedrijfsauto’s die op diesel rijden te vervangen door elektrische auto’s, kun je enorm veel energie besparen en CO2-uitstoot verminderen.”

Leefbare wereld
Je kunt niet meer denken: het zal mijn tijd wel duren, vindt Klaas-Jan. “We willen volgende generaties niet opzadelen met een onleefbare, uitgeputte wereld. Dat is punt één. Punt twee is dat het voor ondernemers belangrijk is om mee te gaan in de transitie, omdat de kans bestaat dat ze anders uiteindelijk hun bedrijf zullen moeten sluiten vanwege te hoog oplopende energiekosten. Er zijn zelfs al initiatieven waarbij CO2-kosten worden doorberekend aan bedrijven. Je kunt er niet meer omheen, dus ik zou zeggen: pak je kans en meld je aan.”

Ondernemers op De Zwette die meer informatie willen of zich willen aanmelden kunnen contact opnemen met Marc Bulthuis via transitiemanager@dezwette.nl.

Word lid van de Zwette

Voor alle bedrijven en winkels die zijn gevestigd op De Zwette

Op De Zwette gebeurt het

Cookie melding

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.