Overslaan en ga direct naar de inhoud

Historie van De Zwette

De Bedrijvenvereniging van De Zwette bestaat al sinds 1991 en heeft sindsdien enkele naamsveranderingen ondergaan. De vereniging is actief op verschillende fronten en telt anno 2022 165 leden. Hierbij een korte terugblik.

Op 11 december 1991 is de Belangenvereniging Schenkenschans opgericht met 46 ondernemers van evenzoveel bedrijven. Het bestuur werd gevormd door Wim Vergnes als voorzitter, Fokke Valk als secretaris en Gatze Wiersma, penningmeester. Deze vereniging had de nobele taak om de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de leden op het industrieterrein Schenkenschans.

En dit was ook nodig. De toenmalige vuilstort Schenkenschans zorgde namelijk voor overlast. Het rioleringssysteem op het industrieterrein was niet berekend op het vuilwater dat hier werd afgepompt. Dit had tot gevolg dat omliggende bedrijven last hadden van stank en overstromingen. De Belangenvereniging kwam op voor de ondernemers en zorgde ervoor dat dit probleem werd aangepakt.

Twee jaar later, in 1993, werd de naam van de vereniging gewijzigd in Bedrijvenvereniging Leeuwarden West. In het voorjaar van 2012 werd besloten om dit gebied, en daarmee ook de vereniging, om te dopen tot ‘De Zwette’. Deze naam verwijst naar de waterverbinding tussen Leeuwarden en Sneek. Deze wijziging kwam mede voort uit uitbreidingen met het Businesspark en Newtonparken. Er was behoefte aan eenduidigheid.

De Zwette is met circa 350 bedrijven het grootste bedrijventerrein van Friesland en deze bedrijven zorgen samen voor ongeveer 6000 arbeidsplaatsen.

Word lid van de Zwette

Voor alle bedrijven en winkels die zijn gevestigd op De Zwette

Op De Zwette gebeurt het

Cookie melding

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.