Overslaan en ga direct naar de inhoud

Subsidiekansen: is uw bedrijf al toekomstbestendig en klaar voor het nieuwe normaal?

Momenteel zijn er diverse subsidiemogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling of voor een nieuwe duurzame/circulaire product of dienst. Hieronder de kansen op een rij:

MKB Voucher

De provincie heeft in 2018 de ambitie uitgesproken om de meest gunstige ontwikkelregio voor de circulaire economie in Nederland te worden. De provincie doet door deze regeling bij te dragen aan het Friese mkb, onder andere voor actuele ondernemersthema’s, zoals het vergroten van de circulaire economie. U kunt subsidie aanvragen voor het inhuren van een Friese onafhankelijke deskundige voor bedrijfsontwikkeling, innovatie-advies of een HR beleidsplan. De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een subsidiebedrag per aangevraagde activiteit van minimaal € 500,- en maximaal € 2500,-. De subsidieregeling is nog tot het einde van dit jaar geopend en vraagt u aan via de website van SNN.

Innovatiefonds

De regeling is voor ondernemers en kennisinstellingen die in een samenwerkingsverband een innovatief product of proces ontwikkelen op het gebied van circulaire economie, watertechnologie, duurzame energie, agri-food of meer generieke innovatie. Maximaal 40% van subsidiabele kosten komt in aanmerking voor subsidie en het maximale subsidiebedrag is € 25.000. Aanvragen kunnen nog tot 31 december 2020 worden ingediend.

VIA organisatie-innovatie

Ook bij deze regeling kunt u subsidie krijgen voor het inhuren van een onafhankelijke deskundige bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen. Dus een regeling die geschikt is om al dan niet samen met andere bedrijven circulair te gaan ondernemen. Bijvoorbeeld door een circulair product of nieuwe dienst te ontwerpen of uw organisatie of businessmodel ‘groen’ te organiseren. Deze regeling is tot 31 december 2021 open. U krijgt 50% subsidie op de subsidiabele kosten met een maximum van € 12.500.

Herstelmaatregelen

Naast deze regelingen werkt de provincie op dit moment hard aan een elftal herstelmaatregelen om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Dit doet zijn door € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor circulaire economie, gastvrijheid, cultuur, leefbaarheid, zorg en onderwijs, zodat de regio aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken en recreëren. Hoe deze regeling er precies uit gaat zien, is nu nog niet bekend.

Word lid van de Zwette

Voor alle bedrijven en winkels die zijn gevestigd op De Zwette

Op De Zwette gebeurt het

Cookie melding

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.