Nieuwe energiecommissaris wil vooral vrouwen en studenten bereiken

In Nieuws by L. Vergnes

De vanmorgen bij het Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort geïnstalleerde nieuwe Energiecommissaris voor Fryslân, Bouwe de Boer, wil zijn nieuws van de duurzame milieuvriendelijke vooruitgang meer aan vrouwen en studenten vertellen dan totnutoe gebeurt. “We vertellen het nu vooral aan mannen, maar we vergeten dat vrouwen thuis vaak de beslissers zijn en dat studenten ons nieuws ook moeten horen”, zei hij na zijn beëdiging door Ruud Koornstra, de Nationale Energiecommissaris.

Bouwe: “Ik ga me de komende periode erop richten het verhaal meer aan deze doelgroepen te gaan vertellen. Want pas als je weet wat er mogelijk is, kom je er achter wat er allemaal mogelijk is. We moeten het blijven vertellen.” Bouwe blijft zijn salaris krijgen van de gemeente Leeuwarden, waar hij energiecoördinator is. De nieuwe functie van Energiecommissaris is onbezoldigd, heeft vooral een publiciteitsfunctie én een verbindingsfunctie. “Nog meer dan voorheen zal ik me richten op verbinden, op kennis delen en op samen werken aan een milieuvriendelijke wereld.”

Hij gaat niet iets anders doen dan voorheen, maar datgene wat hij al deed met nog meer enthousiasme en inzet en gedrevenheid en passie uitvoeren. De ‘medaille’ op zijn jasje staat leuk. “Het is maar een symbooltje, maar het is grappig om te merken hoe mensen erop reageren. Toen het nieuws in de kant kwam ben ik overstelpt met felicitaties en ook met vragen of dit mijn nieuwe baan werd. Daarom is het wel goed om te melden dat het een symbolische functie betreft, het is de slagroom op mijn baan.”

Bouwe blijft gewoon Bouwe, gewoon doorgaan met waar hij altijd al mee bezig was. Zoals het aansturen van de Stichting Freonen Fan Fossylfrij Fryslân en meewerken aan mega-projecten zoals de Elfwegentocht die dit jaar voor het eerst is gehouden en twee weken met een dagelijks journaal op NPO2 is geweest. En focussen op het bereiken van zijn doelen. Zoals het bereiken van vrouwen. “Alle huizen moeten van het gas af, daarom ben ik al bezig met het opzoeken van vrouwenorganisaties om daar te vertellen over duurzame mogelijkheden. Zo is bijvoorbeeld mijn eigen huis ook van het gas af en het grootste gevecht om dat te te bereiken heb ik met mijn vrouw gehad. Pas toen zij overtuigd was, kon het. Vervolgens vertelt zij het verder en dan kan het ineens snel gaan als vrouwen in haar netwerk ook overtuigd raken.”

“Bij de lezingen die ik geef wil ik sowieso ook meer vrouwen inschakelen als spreker en ook wil ik scholen meer bereiken. Niet alleen de studenten, maar ook de docenten. Docenten staan er niet altijd bij stil dat zij ook een sleutelrol hebben in het enthousiasmeren van hun leerlingen en daarom wil ik hen ook meer gaan informeren over de mogelijkheden.”

Zijn beëdiging vond plaats tijdens het Energie-ontbijt bij ROC Friese Poort, waar ook de energiecommissarissen voor Groningen en Drenthe werden geïnstalleerd. Er werden ook drie workshops gegeven, over verduurzamen bedrijventerreinen, over de kansen van energiebesparing en over het verduurzamen van je woning. Zo’n veertig ondernemers waren op deze duurzame sessie afgekomen. “Een geslaagde ochtend”, aldus Roeland Westra van ROC Friese Poort.