Ledbord De Zwette

Woensdag 12 mei is het bord geplaatst.

Nu zijn wij druk bezig het in te regelen en binnenkort tref je hier nader nieuws hoe dit allemaal gaat werken.