De Zwette stelt 15.000 euro beschikbaar voor elektrische laadpalen

In Nieuws by L. Vergnes

De ondernemersvereniging van De Zwette wil de bedrijven op De Zwette I tot en met V volledig energie neutraal hebben en om dit te bewerkstelligen stimuleert de vereniging het elektrisch rijden stimuleren. De vereniging stelt tien laadpalen beschikbaar en heeft er per laadpaal een bedrag van 1500 euro voor vrijgemaakt, 15.000 in totaal.

Wil je als bedrijf zo’n laadpaal en wil je graag die 1500 euro – en vooral ook stappen zetten in duurzame bedrijfsvoering – meld je dan aan vóór 31 juni 2018. Dan sluit namelijk de inschrijving. Als er meer aanmeldingen zijn dan tien, dan worden er lootjes getrokken. Alle aanmeldingen die later binnenkomen worden niet meer behandeld. De toekenning van de laadpalen gebeurt uiterlijk eind juli 2018. De aanmeldingen moeten naar parkmanager Lex Vergnes, te bereiken op parkmanager@dezwette.nl.

Op het plaatsen van laadpalen zijn voor bedrijven ook nog verschillende belastingvoordelen te behalen. De MIA (Milieu investeringsaftrek) en de VAMIL (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn daar voorbeelden van, zie ook https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil.

De vereniging stelt een aantal voorwaarden aan het bedrijf dat zo’n laadpaal wil hebben. Zo moet de paal 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar zijn. Het moet een dubbele laadpaal betreffen. De prijs per Kwh mag maximaal € 0,35 inclusief btw bedragen. De laadpalen moeten minimaal 5 jaar in gebruik zijn. De laadpalen moeten geplaatst worden op het gebied De Zwette 1 t/m 5. De laadpalen moeten op de juiste apps worden aangemeld. De laadpalen moeten binnen 6 maanden na toekenning aanvraag geplaatst zijn.

Omdat de ondernemersvereniging ook alles optimaal voor bezoekers van De Zwette in kaart willen brengen vraagt het aan alle bedrijven om de huidige laadpalen van bedrijven ook aan te melden bij de parkmanager, zodat er een mooi overzicht van kan worden gemaakt op de website van de vereniging en bezoekers van De Zwette ze ook kunnen vinden.