Contactgegevens

Bügel Hajema

Over het bedrijf

BügelHajema is een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. BügelHajema Adviseurs besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van zijn producten en diensten. Met het oog op kwaliteitsbeleid en budgetbewaking wordt gewerkt met combinaties van senior- en juniormedewerkers en gaat standaard een tweede paar ogen over tussen- en eindproducten. BügelHajema streeft naar optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening.

BügelHajema Adviseurs heeft de belangrijkste specialismen op of gelieerd aan het vakgebied in huis. Ook werkt het waar nodig samen met gespecialiseerde onderzoeksbureaus, bijvoorbeeld op het gebied van sociaal en economisch onderzoek. Als kennisinstituut is het bureau initiatiefnemend in een breed netwerk op het gebied van standaardisering en digitalisering (SVBP en IMRO) en altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de aan de ruimte gekoppelde wetgeving (Platform31, BNSP en Netwerk Groene Bureaus). Ook verzorgt het samen met anderen de Leergang Op Dezelfde Leest van Platform31.